Elektronkus ügyintézés link

Tájékoztátó  a telépülési portál szolgáltátásról és a portálon alkálmázott sütikről(cookie)

1. A Települési portál szolgáltatás bemutatása

1.1 .A települési portál célj:

- az Internetről nyilvánosan elérhető módon, az önkormányzatra, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokra, ügyintézésre vonatkozó információk strukturált, kereshető formában történő biztosítása az ügyfelek számára;
- A települési portál alkalmazásával az önkormányzat teljesíteni tudja az önkormányzati honlapon történő tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiket;
- Az önkormányzat meg tudja valósítani saját hír-és információszolgáltatási szándékát;
- Az önkormányzat meg tud felelni a portált meglátogató állampolgárok és vállalkozások elvárásainak (információk egységes, jól áttekinthető felületről, egyszerű hozzáférési útvonalon elérhetők az érdeklődők számára);
- Az önkormányzat meg tud felelni a kor informatikai, adatbiztonsági és arculati kihívásainak.

A települési portál a fentiek megvalósítását tűzte ki célul.
A települési portál olyan felületet nyújt az önkormányzat számára, amely segítségével összegyűjtve jeleníthet meg híreket, információkat

- a településről,
- az önkormányzatról,
- a hivatalról,
- az intézményekről.

2. Adatkezelés

A Települési portálon nem történik személyes adatok kezelése.

3. Az anonim látogatóazonosító (süti -cookie) kezelés

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák az oldalainak használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket.

A szolgáltatás kialakítása során figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,

- az Online Privacy Alliance ajánlása.

További információk a sütikről itt olvasható: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti