Elektronkus ügyintézés link

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,

Ezért a keresztet vállaimra veszem,

Ezért magamat is reá feszíttetem.”

 

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna gondolataival, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 2020.évi Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a kedves egybegyűlteket, lakosainkat és vendégeinket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 Mit is jelent nekem a Trianon? Ez egy elég nehéz kérdés lehet a kortársaimnak, és nekem is, hiszem csak úgy, mint a jelen kor emberei, a történelem órán elhangzottak alapján, vagy az idősebbek személyes, színes meséiből ismerhetjük a történetet. De a mai napig érezzük mindannyian következményeit.

Mit jelent nekem Trianon?

Nem én vagyok az egyetlen ember, aki nem élt még akkor, mikor aláírták a Trianoni békeszerződést, a magyar nép történelmének egyik legmeghatározóbb eseményét. Tanítják az iskolákban, tájékozódhatunk az interneten, de mára már igen kevesen vannak közöttünk olyanok, akik átélték és pontosan tudják, mi történt. Tudják, hogy hány becsületes magyar szív dobbant akkor egyszerre, hány embernek okozott ez veszteséget és fájdalmat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 Mit jelent nekem Trianon? Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hiszen én már a mai Magyarország területén születtem és nem éltem át azt, amit 100 éve őseinknek át kellett. Mégis, amikor az iskolában tanultunk erről az időszakról, teljesen át tudtam érezni, hogy min kellett keresztülmennie az elődeinknek azokban az időkben.

Tisztelt Ünneplők!

 Mit jelent nekem Trianon?

Szeretném rögtön kijelenteni, hogy kisiskolásként oda voltam a számokért. Ha választani kellett egy mese, vagy egy „Törd a fejed” feladvány között, én mindig az utóbbi mellett döntöttem. Nagyanyám mondta is Apámnak: Jóska! Megfekszi a gyomrát a gyereknek ez a sok szám. A minap is otthagyta a mesémet, mert inkább számtani szorgalmi feladatot ment megoldani. Nem beteg ez a lány?