Elektronkus ügyintézés link

ERFA logo
 


 Azonosító: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00002

A  bátonyterenyei  konzorcium  által  benyújtott  TOP pályázat  célja  többrétű,  gyakorlatilag  komplex  fejlesztést  valósít  meg  egy  rendkívül  alaposan elvégzett előkészítést követően

A konzorcium tagjai egyhangúlag megállapodásra jutottak a téren, hogy a településeken új rendezvénysorozat kialakítása, képzések, információs kampány, tanulmányút és eszközbeszerzés kerül megvalósításra.A rendezvénysorozat esetén arra törekedett minden résztvevő, hogyúj, az eddigiektől jelentősen eltérő rendezvények valósuljanak meg, amelyek egyrészről helyi specialitásokra, a nógrádi identitás kihangsúlyozására, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági elemekre épülnek. Ezen célok teljesítése érdekében speciális koncepció került kidolgozásra, amelynek megvalósítása várhatóan minden helyi lakoshoz eljut bizonyos téren.A projekt keretében kötelező képzések és tanulmányút tekintetében a konzorcium tagjai olyan irányt választottak, hogy azon személyek számára nyújtsanak szolgáltatásokat, akiknél a leginkább jól hasznosulnak a humán befektetések, ezért a projekt elnyerése esetén több körben választják ki a résztvevőket. Az információs kampány a projekt egy központi eleme, rengeteg sikeres projekt valósul meg a résztvevő településeken, ezekhez kapcsolódóan egy komplex, a szakmai igényességet szem előtt tartó, numerikusan mérhető eredményeket produkáló kampány valósul meg.Az eszközbeszerzés tekintetében a konzorcium szintén az egységet tartotta szem előtt, így komoly, hosszú távra tervezhető értéket képes teremteni jelen projekt keretében.A projekt közvetlen célja egy olyan, komplex projekt lebonyolítása, amely a résztvevő települések által lefedett térség minden egyes lakójához elér, minél nagyobb számú lakost aktívvá téve. A projekt közvetett célja ennek a gyönyörű, rengeteg fejlesztésen áteső térség identitástudatának megerősítése, a lakosokban azt tudatosítani, hogy a településeik olyan unikumokat rejtenek, amelyek az ország többi részén komoly látványosságot jelentenek. Szintén a közvetett cél az elvándorlás csökkentése.A  konzorcium  3  tagból  áll,  Bátonyterenye  a  konzorciumvezető  település,  bevonásra  került kiemelkedő tapasztalatai miatt egy nonprofit szervezet is. Bátonyterenye mind elhelyezkedése, mind a  képviselt  lakosságszám  szempontjából  kiemelkedik  a  két  önkormányzatot  magában  foglaló konzorciumból, rendelkezik a megfelelő humán kapacitással mind a projektmenedzser és a pénzügyi vezető, mind  a  szakmai vezető  delegálásához.  A projekt  során  meghozandó  döntések  terén a települések közösen kívánnak eredményre jutni, törekednek az egyhangú döntések meghozatalához szükséges problémafeltárás-megoldáskeresés folyamat sikeres végrehajtására.